pwodwi nou

ITECA toujou sipòte pwodiksyon peyizan yo.  Nan biwo 3e riyèl Rivyè a, ap gen yon boutik ki rezève pou vann pwodui peyizan yo ak pwodui ki soti nan fèm nan.  Men pwodui ki disponib déjà nan biwo a.

 Ze ak ti poul ki fèt nan enkibatè

Pwojè nan Sekirite alimantè nan favè jèn Ti Boukan aprè tranbleman tè a te non sèlman pèmèt benefisyè yo patisipe nan ranfòse pwodiksyon nasyonal men kreye tou richès ak travay nan zòn nan.  Jèn sa yo rive devlope yon aktivite ekonomik ki rante lajan, nan ze yo vann.  ITECA mete kanpe yon boutik entran agrikòl pou garanti poul yo byen manje epi jwenn manje pou yo.

Se jèn sa yo ki bay ITECA ze pou pwodui ti poul an enkibatè a.  Grenn ze sa yo vann 7 Goud.  Katon ki gen 30 ze a vann 175 Goud epi ti bwa 12 ze a vann 70 Goud.

3

DSC_0162

Kasav

Avèkk sipò Oxfam Québec, ITECA te devlope nan lane 2012 yon kokenchenn pwojè nan sekirite alimantè ak enfrastrikti.  Yonn nan konpozant pwojè sa a se apwi a pwodiksyon agrikòl (Yanm,, manyòk…).  Oganizasyon baz yo te rive jwenn yon teren pou konstriksyon yon kasavri modèn nan lokalite Digo.  Ekip teknik ITECA te jwenn bourad  enstitisyon ki rele GADRU ki espesyalize nan transfòmasyon manyòk pou kreyasyon kasavri sila a.

Gen sachè kasav sikre (60 Goud) ak sale (30 Goud) ki disponib nan biwo Pòtoprens ak nan Sant Fòmasyon nan Ti Boukan ak nan biwo Pòtoprens, ki nan 3e ri Rivyè.

1 

Siwo myèl ki rekolte nan fèm nan

Fèm agrikòl ITECA ap fè pwodksyon myèl depi kèk lane sa pèmèt li devlope yon bon konesans nan domèn nan.  Nou fè rekòt myèl yonn a de fwa nan yon lane epi se ITECA ki mete nan boutèy.

DSC_2683

Mango Fransik

Nou resevwa kòmann mango swa pou vann oubyen pou manje nan biwo Pòtoprens lan ak nan Biwo Gwomòn nan.  Pandan sezon mango a (me – jiyè), KOPKOMFG toujou ekoule yonn ou de fwa nan yon semèn yon pati nan pwodiksyon  Pòtoprens.  Fè kòmann nan nimewo sa yo : (509)3430-0518/ (509)2227-7498/ (509)3734-3433

mango 2

© 2018 ITECA | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress